Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Før du sælger/køber

Før du sælger
Vær opmærksom på, at det kan være ansvarspådragende at sælge fast ejendom med forkerte oplysninger om boligareal. Det er derfor altid en god ide at få en landinspektør med beskikkelse til at opmåle ejendommen og afgive erklæring om boligens areal.

Før du køber hus/bygger til
er det en god ide, at bede sælger om at få en landinspektør med beskikkelse til at afmærke skellet. Det er altid godt at vide, hvad eksakt man køber. Der kan være forskel på det tinglyste areal, matriklens og den faktiske ejendom. Fast ejendoms grænser, skel,  kan forandres over tid og angivelse om afstande til skel kan ligeledes have ændret sig.

Hvis du er ved at bygge, så skal du være opmærksom på, at bygningshøjden fastlægges efter et fastlagt niveauplan, at skelafstanden skal bestemmes. Få en landinspektør til at bestemme niveauplanet  og skellet før du bygger. Det kan betale sig i tvivlstilfælde. Tal med din kommunale byggesagsbehandler før du går i gang, og vær sikker på, at vilkårene for dit projekt ligger fast før du begynder.

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish