Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
priseksempler
Levering
Levering
Hvis andet ikke er aftalt leveres dokumenter og kort i pdf-format. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for udskrivning eller levering i papirform.
vi bestræber os på at levere kort i de formater der forlanges og være imødekommende mht. modtagerens indlæsning, men påtager os intet ansvar for modtagerens kapacitet for indlæsning af objektkoder og udlæsning af kort.
Al korrespondance fra virksomheden sker via e-mail med mindre andet aftales.

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish