Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
boligforeninger mv. 
Vi hjælper med af bestemme fordelingstal, vejbidrag, lejearealer for så forskellige bolig- og ejerformer som Andelsboligforeninger,grundejerforeninger, boliganparter, ejerforeninger og sociale boligforeninger mv.

 
Vi tilbyder
 • Afsætning af småhuse
 • Bebyggelsesprocent, beregning af
 • Ejerlejligheder, opdeling i 
 • Ejerlejligheder, videropdeling af
 • Facademeter/vejbidrag
 • Fordelingstal
 • Leje areal, beregning af
 • Matrikulært arbejde
 • Relaksation
 • Rådgivning
 • Servitutredegørelser 
 • Servitutrids og GML-filer til digital tinglysning
 • Situationsplaner
 • Uskadelighedsattest
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish