Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
Arkitekt/entreprenør


Arkitekter, bygningskonstruktører og håndværksmestre kan også få et godt tilbud. På en lang række områder insisterer vi nærmest på at vi vil være billigst og helst også hurtigst. Prisen kan vi hurtigt få på plads, men tiden afhænger af det som alle landinspektører er afhængige af og det er myndighedernes ekspeditionstider.  
 

  • Byggeretsligt skel, afmærkning
  • Eftermåling
  • Ejerlejlighedsopdelinger, villa.
  • IBS-attester, skelafstands erklæringer mv.
  • Leje areal, beregning af
  • Matrikulært arbejde
  • Servitutrids og GML-filer til digital tinglysning
  • Situationsplan
  • Videre opdeling ejerlejlighedsejendomme
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish