Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
priseksempler
Levering
priseksempler

 

 ALLE PRISER ER MED MOMS

 • Landinspektørrids + GML - hus med fire hjørner på lejet grund: ca. 5000kroner inkl. moms
 • Villa opdeling i to ejerlejligheder ca. 18125 kroner - prisen er med moms og anmeldelse i tingbogen.
 • Skelafsætning alm. parcelhusgrund (4 hjørner) ca. 5000 kroner 
 • Landinspektørerklæring, bygningshøje/færdigt terræn ca. 2500 kroner
 • Vispind m/rød top 18,75 kroner/styk 
 • Skelrør m/kronemærke* 87,50 kroner/styk 

Materialeforbrug og evt. køb af måleoplysninger er ikke inkluderet
Der tages forbehold for ændringer i materialepriser, Kort- og Matrikelstyrelsens tariffer, skatter og afgifter.

UDLÆG - OFFENTLIGE MYNDIGHDER

Geodatastyrelsen
 • Udstykninbgsafgift 5000kroner
 • Gebyr udstykning 3440kroner
 • Gebyr arealoverførsel 2580kroner

Domstolsstyrelsen
 • Dommrattest 175kroner
 • Tinglysningsafgift (påtegning) 1660kroner


*) skeltegn må kun afsættes af landinspektører med beskikkelse og er beskyttet i udstykningsloven
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish