Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
Veje

 


  • Offentlige og private fællesvej
  • Veje i Københavns Kommune
  • Veje på Frederiksberg
Veje i Københavns Kommune
Kompensationsarealer er pladser udlagt som vej i udstykningsområder som erstatning for utilstrækkelig udlagt vej i udstykningsområdet. Pladserne har status som vej og er ofte afskrevet i matriklen. det betyder imidlertid ikke at kommunen dermed har fået ejendomsret til pladsen. Grundejerforeninger bør være opmærksomme på disse arealer og får adkomsten (ejendomsretten) anerkendt.

Veje i Frederiksberg Kommune
XY-arealer er arealer der er udlagt som vej, men som midlertidigt må anvende under den tilstødende ejendom. Det klades også for et rådighedsareal.
 Der svares skat af arealet, der dog ikke kan medregnes i ejendommens ubebyggede areal. XY-arealer er ikke optaget i matrikelkortet, og må beskrives som en servitutret, der ikke nødvendigvis er tinglyst

Anlagt vej er en vej, der er anlagt i marken (som kan ses)
Udlagt vejer en vej, der er udlagt i matrikelkortet, den er ikke nødvendigvis anlagt og er derfor ikke synlig

§10 arealer

                          ****Der arbejdes med materialet****

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish