Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
Privat

Stå stærkt inden  du køber/sælger eller forandre fast ejendom: få bestemt skellet så det er synligt i haven, få bestemt bolig arealet eller lejearealet. Mange kommuner forlanger landinspektør attester for at sikre sig mod ulovlige ændringer af fast ejendom, så husk at budgettere med landinspektørydelser i dit projekt. Ring og få et godt tilbud, vi er til at tale med.
 
Vi tilbyder
  • Landinspektør erklæringer (ibs-attester, skelafstands erklæringer mv)
  • Ejerlejlighedsopdeling, villa.
  • Matrikelkort
  • Afsætning af tilbygninger, garager o.lign.
  • Afsætning af byggeretsligt skel
  • Eftermåling af nybyggeri
  • Niveauplan
  • Boligareal/lejeareal
  • Skel afmærkning*

*se også under "almindelige spørgsmål"
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish