Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
Servitutter

 
Servitutter er rettigheder over fast ejendom. Efter tinglysningsloven (§10) skal servitutten fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over fast ejendom. Loven stiller i øvrigt en række formkrav, men enhver kan via den digitale tinglysning klare de mere banale servitutter. Hvis servitutten kan stedfæstes, hvis den f.eks. går ud på, at en carport skal nedrives på forlangende, så kan servitutten stedfæstes til nøjagtigt at omfatte carporten, carporten skal da måles i et landsdækkende koordinat system og der skal udarbejdes et rids (kort) og en gml-fil.  gml-filen  er en fil med koder der ved overførsel indlæses i et kort. Det er altså ikke en fil som almindelige mennesker får noget ud af at læse. GML-filen produceres typisk af en landinspektør sammen med ridset, der sendes til den der skal tinglyse servitutten.

Langt de færreste prøver lykken i den digitale tinglysning, selvom det faktisk er en nogenlunde overkommelig opgave. I forbindelse med produktion af GML-fil, står vi gerne til rådighed og hjælper dig igennem processen, hvad enten du er professionel eller nybegynder. Selvfølgelig tinglyser vi også gerne for dig, hvis du foretrækker den løsning.


se tinglysningsloven LBK 158 år 2006 og senere ændringer på www.retsinfo.dk

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish