Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
Lejearealer

 

Lejearealer opmåles i henhold til BBR Instruksen kap. 5.1 Arealer. Lejearealberegningen adskiller sig primært fra ejerlejligheds arealerne ved, at adgangsarealer medregnes i lejearealet (BBR-arealet), men ellers er principperne næsten de samme.

se BBR Instruksen på
WWW.bbr.dk

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish