Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
Opdeling i ejerlejligheder

 

Kun en landinspektør med beskikkelse kan opdele et hus i ejerlejligheder ejerejlighedsloven §10 ff beskriver nærmere, hvilke ejendomme, der kan opdeles og videre opdeles. Typisk kan en villa med to beboelseslejligheder opdeles i to ejerlejligheder, og det kan være en rigtig god ide, men det konkrete projekt bør vurderes først af en landinspektør med beskikkelse, det er altid en god ide at få diskuteret de forskellige muligheder grundigt igennem.
 

ejerlejlighedsloven, LBK nr. 1713 år 2010, se www.retsinfo.dk 

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish