Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
Skel og hegn

 

Et hegn kan være indre hegn, eget hegn eller fælles.
 

  • Hvis det står mere end 1,75 m. fra skellet er det et indre hegn.
  • Hvis hegnet står nærmer end 1,75 meter, er det et eget hegn og det kan i så fald være 1,80 meter højt plus afstanden til skellet.
  • Fælles hegn står i skellet og som udgangspunkt deles naboerne om udgifterne til opsætning og vedligeholdelse. Fælles hegn kræver enighed, hvis der ikke kan opnås enighed kan  ejeren(e) henvende sig til det kommunens hegnssyn.Hegnssynet betales (som regel) af den tabende part.
- se LBK nr. 59 år 2007 på www.retsinfo.dk
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish