Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
Offentlig myndighed


 
Få en lokal privatpraktiserende landinspektør som partner i forvaltningen.
Vi har stor erfaring i at levere konkurrence dygtige ydelser til de kommunale forvaltningsområder: Fysisk planlægning, Vejmyndighed ejendomsadministration.

Vi analysere servitutters forenelighed med lokalplanen, og oplyser hvilke servitutter, der udstrykkeligt skal nævnes i lokalplanen som ophørte og kommer med anbefalinger til ekspropriation mv. 

Vi hjælper vejmyndigheder med vejudskillelse og ekspropriation

Vi udstykker kommunale ejendomme, udarbejder servitut rids og gml-filer
 
Vi skaber en forståelse for forbindelsen mellem ejendomsudvikling og beskatning!


Få en fast aftale eller køb ydelserne efter behov:
  • Bebyggelsesprocent, berening af
  • Kursus om ejendomsret
  • Lejeareal, beregning af
  • Matrikulært arbejde
  • Niveauplan, fastlæggelse
  • Servitutrids og GML filer til digital tinglysning
  • Servitutredegørelse i forhold til lokalplanlægning
  • Rådgivning/faglig sparring
  • Vejudskillelse i matriklen
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish