Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
Ejendomsmægler/advokat

Hvilken ejendom
Ejendomsmæglere og advokater kan ofte have en interesse i at få en villa-ejendom afmærket med skelrør eller et boligareal opmålt, så ejendommens udstrækning og areal kan vurderes af interesserede købere.
 Afmærkningen kan kun foretages af en landinepktør med beskikkelse. Ved afmærkningen skal der tages stilling til om der er behov for ejendomsberigtigelse. Afsætningen af skelmærker er med til at sikre køber mod fremtidige nabokonflikter fordi mange spørgsmål om skel og hegn allerede er kendt før købet. 
 Det kan være dyrt at få afmærket en ejendom, men Landinspektør Sax Nielsen leverer ydelser til meget favorable priser till professionelle ejendomsmæglere og advokater. 

 
  • IBS-attester, skelafstands erklæringer mv
  • Ejerlejlighedsopdeling, villa.
  • Lejeareal, beregning
  • Matrikelkort
  • Matrikulært arbejde
  • Servituterklæringer
  • Servitutrids og GML-filer til digital tinglysning
  • Videre opdeling
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish