Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Privat
Ejendomsmægler/advokat
Offentlig myndighed
Landskabsarkitekt
Arkitekt/entreprenør
boligforeninger mv.
Sær tjenester
LandskabsarkitektVi tilbyder landskabsarkitekter transformationsmateriale i form af matrikelkort med transformationspunkter, detailmålinger mv.

  • Niveauplan
  • Situationsplan
  • Skelafmærkning
VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish